Μαθήματα Office 2013 Migration

H έκδοση 2013 αποτελεί την πιο σύγχρονη έκδοση του Microsoft Office. Ενσωματώνει μοναδικά χαρακτηριστικά, νέες λειτουργίες και προχωράει αρκετά βήματα παραπέρα διασυνδέοντας τα αρχεία μας ακόμη και σε συσκευές που δεν χρησιμοποιούν Windows δίνοντας μας για παράδειγμα τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε αρχεία Excel από το iPad.

Τα μαθήματα στις βασικές εφαρμογές του Office 2013 διακρίνονται σε 4 μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε πρόγραμμα, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο.

office_2013_migration              office_2013_core             office_2013_expert                office_2013_business

Oι κύκλοι μαθημάτων Office 2013 Core, Office 2013 Expert οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων Microsoft Office Specialist for Office 2013, επιπέδου Core και Expert αντίστοιχα, ενώ υπό προϋποθέσεις σε απόκτηση πιστοποίησης μπορούν να οδηγήσουν και οι κύκλοι μαθημάτων Office 2013 Business.

Office 2013 Migration

Μαθήματα γνωριμίας με το νέο περιβάλλον του Office 2013


Ο Κύκλος μαθημάτων Office Migration έχει σχεδιαστεί ειδικά για πεπειραμένους χρήστες παλαιότερων εκδόσεων του Microsoft Office (π.χ. Office 2003, Office 2007 ή Offcie 2010) που επιθυμούν να γνωρίσουν τις νέες λειτουργίες που ενσωατώνει το Office 2013 και να τις εκμεταλλαευτούν αποδοτικά γλιτώνοντας χρόνο, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά τους.

Υλοποιείται σε λίγες ώρες και καλύπτει όποιες εφαρμογές του Office επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος επιλέγοντας ανάμεσα σε Επεξεργασία Κειμένου (Word 2013), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2013), Παρουσιάσεις (PowerPoint 2013), Υπηρεσίες Διαδικτύου (Outlook 2013) και Βάσεις Δεδομένων (Access 2013).

Η εκπαίδευση παρέχεται από εξειδικευμένους εισηγητές, πιστοποιημένους από την ίδια τη Microsoft και επίσημους Beta Testers της για τις εφαρμογές του Office 2013. Συνοδευτικά της εκπαίδευσης παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό.

Συνοπτικά το syllabus:

Microsoft Word 2013

1.1 Identify the purpose, audience, and audience needs for a website.
1.2 Identify web page content that is relevant to the website purpose and appropriate for the target audience.
1.3 Demonstrate knowledge of standard copyright rules (related terms, obtaining permission, and citing copyrighted material).
1.4 Demonstrate knowledge of website accessibility standards that address the needs of people with visual and motor impairments.
1.5 Make website development decisions based on your analysis and interpretation of design specifications.
1.6 Understand project management tasks and responsibilities. 

Microsoft Excel 2013

2.1 Demonstrate general and Dreamweaver specific knowledge of best practices for designing a website, such as maintaining consistency, content from design, using standard fonts, and using a visual hierarchy.
2.2 Produce website designs that work equally well on various operating systems, browser versions/configurations, and devices.
2.3 Demonstrate knowledge of page layout design concepts and principles.
2.4 Identify basic principles of website usability, readability, and accessibility.
2.5 Demonstrate knowledge of flowcharts, storyboards, wireframes, and design comps to create web pages and a site map (site index) that maintain the planned website hierarchy.
2.6 Communicate with others (such as peers and clients) about design plans. 

Microsoft Outlook 2013

3.1 Identify elements of the Dreamweaver interface.
3.2 Use the Insert panel.
3.3 Use the Property Inspector.
3.4 Use the Assets panel.
3.5 Use the Files panel.
3.6 Customize the workspace. 

Microsoft PowerPoint 2013

4.1 Demonstrate knowledge of Hypertext Markup Language.
4.2 Define a Dreamweaver site.
4.3 Create, title, name, and save a web page.
4.4 Add text to a web page.
4.5 Insert images and apply alternative tetx on a web page.
4.6 Link web content using hyperlinks, email links, and named anchors.
4.7 Include video and sound in a web page.
4.8 Include animation and interactivity in a web page.
4.9 Insert navigation bars, rollover images, and buttons created in a drawing program on a web page.
4.10 Import tabular data to a web page.
4.11 Import and display a Microsoft Word or Excel document to a web page.
4.12 Create forms.

Microsoft Access 2013

5.1 Set and modify document properties.
5.2 Organize web page layout with relative and absolutely-positioned div tags and CSS styles.
5.3 Modify text and text properties.
5.4 Modify images and image properties.
5.5 Create web page templates.
5.6 Use basic HTML tags to set up an HTML document, format text, add links, create tables, and build ordered and unordered lists.
5.7 Add head content to make a web page visible to search engines.
5.8 Use CSS to implement a reusable design. 

Windows 8.1

6.1 Conduct technical tests.
6.2 Identify techniques for basic usability tests.
6.3 Identify methods for collecting site feedback.
6.4 Manage assets, links, and files for a site.
6.5 Publish and update site files to a remote server.