9Κ/2017: 46 Μόνιμες θέσεις στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

 In Προκηρύξεις

9Κ/2017: 46 Μόνιμες θέσεις στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

9κ/2017

9κ/2017: 46 Μόνιμες θέσεις στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών).

Οι 10 θέσεις αφορούν σε Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υπόλοιπες 36 θέσεις αφορούν σε Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Πίνακας θέσεων

Ολόκληρη η προκήρυξη 9Κ/2017 – Αναμένεται

Όπως σε κάθε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στην προκήρυξη 9Κ/2017, απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί έπειτα από συμμετοχή σε εξετάσεις που διοργανώνουν οι αδειοδοτημένοι φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής και συνήθως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ κάθε προκήρυξης. Οι πιο γνωστοί φορεις πιστοποίησης είναι οι Microsoft, iSkills, ECDL, ACTA, Infotest, Unicert, Global Cert, Keycert, Cambridge, Diploma κ.α.

πιστοποίηση πληροφορικής efuture ecdl iskills acta

πιστοποίηση πληροφορικής efuture ecdl iskills acta

Η προκήρυξη 9Κ/2017 απαιτεί αναγνωρισμένη πιστοποίηση στις ακόλουθες ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

Μαθήματα και Πιστοποίηση Πληροφορικής eFUTURE

Ο εκπαιδευτικός όμιλος eFUTURE επίσημο εξεταστικό κέντρο σχεδόν όλων των αναγνωρισμένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα ενώ στις εκπαιδευτικές μας δομές υλοποιούνται εντατικά και υπερεντατικά μαθήματα πληροφορικής διάρκειας 5 έως 15 ημερών με στόχο την εγγυημένη απόκτηση των αναγκαίων πιστοποιήσεων.

Οι κύκλοι μαθημάτων και πιστοποίησης του ομίλου eFUTURE περιλαμβάνουν:

 • Μαθήματα με καθηγητή σε τμήμα, ιδιαίτερο, μέσω elearning ή συνδυασμό αυτών.
 • 40 ώρες Πρακτικής εξάσκησης
 • 40 ώρες Προσομοίωσης εξετάσεων
 • Κάρτα Δεξιοτήτων
 • Εξεταστρα
 • Έκδοση πιστοποιητικού
 • Γνήσιο αντίγραφο πιστοποιητικού για κατάθεση στον ΑΣΕΠ
 • Εγγύηση Επιτυχίας eFUTURE. Η Εγγύση Επιτυχίας eFUTURE προβλέπει πως αν ο μαθητής ακολουθήσει τη μέθοδο eFUTURE και παρόλα αυτά δεν καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις, επαναλαμβάνει απολύτως Δωρεάν τα μαθήματα στις ενότητες που έχει αποτύχει και επανεξετάζεται εντελώς Δωρεάν σε κάποια από τις επόμενες προγραμματισμένες εξεταστικές περιόδους.

Τελικό Κόστος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης:

 • Μεμονωμένες εγγραφές: 265€
 • Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ): 199€ (-25%)
 • Ομαδικές εγγραφές (3 και άνω συμμετοχές): 185€ (-30%)

Περιλαμβάνονται: Μαθήματα σε τμήμα ή elearning, Πρακτική Εξάσκηση, Προσομοίωση Εξετάσεων, Κάρτα Δεξιοτήτων, Εξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού, Γνήσιο Αντίγραφο Πιστοποιητικού, Εγγύηση Επιτυχίας eFUTURE.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210.9595577 ώστε να ενημερωθείτε για τις επόμενες προγραμματισμένες ενάρξεις τμημάτων και να κλείσετε θέση.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt