Το SPSS είναι ένα πολύ εύχρηστο στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ανώτερων ολοκληρωμένων στατιστικών αναλύσεων ακόμη και από όσους γνωρίζουν λίγα πράγματα για τη στατιστική επιστήμη.

Τα σεμινάρια πληροφορικής “SPSS” καλύπτει τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου, που θέλει να μάθει και να αξιοποιήσει τις στατιστικές διεργασίες. Τα μαθήματα πληροφορικής είναι προσεκτικά μελετημένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου πάνω σε αντικείμενα που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα μπορείτε να καταχωρείτε, ταξινομείτε, αναλύετε και να μοντελοποιείτε τα δεδομένα σας.

 

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Σεμιναρίου SPSS

Α’ μέρος – Εισαγωγή στο SPSS
 • Το περιβάλλον του SPSS
 • Εισαγωγή δεδομένων στον Data Editor του SPSS
 • Καθορισμός ιδιοτήτων μεταβλητών (variable view)
 • Διαχείριση αρχείων δεδομένων (data), αποτελεσμάτων (output) και κώδικα (syntax)
 • Βασικές στατιστικές αναλύσεις με το SPSS 
Β’ μέρος – Περιγραφική Στατιστική
 • Έλεγχος δεδομένων – ακραίες τιμές (outliers) – χαμένες μετρήσεις (missing data)
 • Περιγραφικά μέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. μέσος όρος, διάμεσος)
 • Περιγραφικά μέτρα διασποράς (π.χ. διακύμανση, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα)
 • Έλεγχοι μέσων τιμών (t-test)
 • Δημιουργία γραφημάτων
Γ’ μέρος – Έλεγχος υποθέσεων
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από δείγματα
 • Κανονική κατανομή
 • Έλεγχος υπόθεσης για μια μέση τιμή
 • Δύο σχετιζόμενες/ανεξάρτητες μέσες τιμές 
Δ’ μέρος – Διερεύνηση σχέσεων
 • Μέτρηση συσχέτισης
 • Ανάλυση υπολειμμάτων
 • Κατασκευή μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης
 • Διαγνωστικές δοκιμασίες πολλαπλής παλινδρόμησης
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt