Σεμινάρια AutoCAD/Σχεδίου

Το AutoCAD είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σχεδίασης που χρησιμοποιούν όλοι πλέον οι σχεδιαστές – αρχιτέκτονες, διακοσμητές, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, κ.ά.

AutoCAD 2D

Το σεμινάριο πληροφορικής “AutoCAD 2D” είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε χρήστη, με λίγες ή καθόλου γνώσεις, στη σχεδίαση δύο διαστάσεων. Τα μαθήματα πληροφορικής είναι προσεκτικά μελετημένα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να σχεδιάζουν σε δυο διαστάσεις.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει τα σχεδιαστικά μαθήματα “AutoCAD 2D” μπορούν να συνεχίσουν με το σεμινάριο “AutoCAD 3D” για να έχουν μια ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη κατάρτιση στην εφαρμογή AutoCAD.

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Σεμιναρίου AutoCAD 2D

 • Σχεδιαστικό περιβάλλον, εισαγωγή δεδομένων
 • Διαχείριση αρχείων, ταξινόμηση
 • Γενικές αρχές σχεδίασης
 • Εντολές σχεδίασης και τροποποίησης
 • Σχεδιαστικά βοηθήματα, μηχανισμοί έλξης
 • Μηχανισμοί επιλογής
 • Στρώσεις (Layers) και τύποι γραμμών
 • Δημιουργία και επεξεργασία κειμένων
 • Δημιουργία βιβλιοθηκών και συμβόλων Τεκμηρίωσης
 • Διαστασιολόγηση, ρύθμιση και τροποποίηση διαστάσεων
 • Παρουσίαση σχεδίων, κλίμακα, εκτύπωση
AutoCAD 3D

Το σεμινάριο πληροφορικής “AutoCAD 3D” απευθύνεται σε εξοικειωμένους χρήστες με τη δισδιάστατη σχεδίαση. Τα μαθήματα πληροφορικής είναι προσεκτικά μελετημένα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να κινηθούν στον τρισδιάστατο χώρο, να δημιουργήσουν τρισδιάστατες απόψεις, να μπορούν να δημιουργήσουν και να τροποποιήσουν μοντέλα.

Ενδεικτικά Περιεχόμενα Σεμιναρίου AutoCAD 3D

 • Εισαγωγή στην τρίτη διάσταση και συντεταγμένες στον χώρο
 • Γενικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης
 • Δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων από δισδιάστατα σχήματα
 • Σχεδιαστικές απόψεις & αξονομετρική απεικόνιση
 • Σχεδίαση στο χώρο, σύνθεση σημείων, φίλτρα σημείων
 • Δημιουργία, επεξεργασία και τροποποίηση στερεών και πλεγμάτων
 • Τροποποίηση αντικειμένων στον χώρο
 • Ορθές προβολές, Προοπτική απεικόνιση,Τομές
 • Παρουσίαση μοντέλου και σχεδίων
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt