Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς

Διαδραστικοί Πίνακες

Πιστοποιήσου τώρα με την αναγνωρισμένη στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα Πιστοποίηση CIBU με την εγκυρότητα της ACTA από τον τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας χρήστης διαδραστικών πινάκων, ενώ με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί πλήρως πως μπορεί να αλληλοεπιδράσει με τον υπολογιστή, να εκτελέσει βασικές λειτουργίες, να δημιουργήσει παρουσιάσεις εμπλουτισμένες με εικόνες, ήχο και βίντεο και να διαλέξει διάφορα είδη ασκήσεων για να φτιάξει διαδραστικά τεστ. Επιπλέον θα γνωρίζει να χειρίζεται το διαδραστικό πίνακα και να χρησιμοποιεί το σύνολο των εργαλείων που χρειάζεται για να κάνει το μάθημά του πιο εντυπωσιακό και αποτελεσματικό, ενώ θα γνωρίζει πως λειτουργεί ένα πρόγραμμα καταγραφής οθόνης, ώστε να είναι σε θέση να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του οποιαδήποτε φωτογραφία ή κείμενο ως εικόνα και από οποιοδήποτε μέσο (ίντερνετ, ψηφιακό βιβλίο κλπ), με στόχο να τις προσθέσει είτε σε κάποια παρουσίαση είτε σε διαδραστικές ασκήσεις.

Τα Σεμινάρια Διαδραστικού Πίνακα οδηγούν στην απόκτηση των παρακάτω δεξιοτήτων:

  • Βασικές Δεξιότητες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Βασικές Δεξιότητες χρήσης Διαδραστικού Πίνακα
  • Βασικές Δεξιότητες στη Δημιουργία Παρουσιάσεων
  • Βασικές Δεξιότητες δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων
  • Βασικές Δεξιότητες Screen capturing

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις, στις οποίες ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ασκήσεις. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60 λεπτά.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt