πιστοποίηση πληροφορικής efuture ecdl iskills acta

Όπως σε κάθε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στις ανωτέρω προκηρύξεις, απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί έπειτα από συμμετοχή σε εξετάσεις εγκεκριμένες από τον ΕΟΠΠΕΠ που διοργανώνουν οι αδειοδοτημένοι φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής και συνήθως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ κάθε προκήρυξης. Οι πιο γνωστοί φορείς πιστοποίησης είναι οι Microsoft, iSkills, ECDL, ACTA, Infotest, Unicert, Global Cert, Keycert, Cambridge, Diploma κ.α.

Το σύνολο σχεδόν των προκηρύξεων που δημοσιεύονται απαιτούν κατ’ελάχιστον πιστοποιημένη γνώση στις ακόλουθες ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

Μαθήματα και Πιστοποίηση Πληροφορικής eFUTURE

Ο εκπαιδευτικός όμιλος eFUTURE επίσημο εξεταστικό κέντρο σχεδόν όλων των αναγνωρισμένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα ενώ στις εκπαιδευτικές μας δομές υλοποιούνται εντατικά και υπερεντατικά μαθήματα πληροφορικής διάρκειας 5 έως 15 ημερών με στόχο την εγγυημένη απόκτηση των αναγκαίων πιστοποιήσεων.

πιστοποίηση πληροφορικής efuture ecdl iskills acta

Οι κύκλοι μαθημάτων και πιστοποίησης του ομίλου eFUTURE περιλαμβάνουν:

 • Μαθήματα με καθηγητή σε τμήμα, ιδιαίτερο, μέσω elearning ή συνδυασμό αυτών.
 • 30 ώρες Πρακτικής εξάσκησης
 • 30 ώρες Προσομοίωσης εξετάσεων
 • Κάρτα Δεξιοτήτων
 • Εξεταστρα
 • Έκδοση πιστοποιητικού
 • Γνήσιο αντίγραφο πιστοποιητικού για κατάθεση στον ΑΣΕΠ
 • Εγγύηση Επιτυχίας eFUTURE. Η Εγγύση Επιτυχίας eFUTURE προβλέπει πως αν ο μαθητής ακολουθήσει τη μέθοδο eFUTURE και παρόλα αυτά δεν καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις, επαναλαμβάνει απολύτως Δωρεάν τα μαθήματα στις ενότητες που έχει αποτύχει και επανεξετάζεται εντελώς Δωρεάν σε κάποια από τις επόμενες προγραμματισμένες εξεταστικές περιόδους.

Τελικό Κόστος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης:

 • Μεμονωμένες εγγραφές: Αναγνωριστικό τεστ γνώσεων και προσαρμοσμένη προετοιμασία στον υποψήφιο-Ευέλικτο οικονομικό πακέτο
 • Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ): -15% στο αρχικό κόστος προγράμματος επιλογής
 • Ομαδικές εγγραφές (3 και άνω συμμετοχές): -25% έκαστος

Περιλαμβάνονται: Μαθήματα σε τμήμα ή elearning, Πρακτική Εξάσκηση, Προσομοίωση Εξετάσεων, Κάρτα Δεξιοτήτων, Εξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού, Γνήσιο Αντίγραφο Πιστοποιητικού, Εγγύηση Επιτυχίας eFUTURE.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210.98.51.172-4 ώστε να ενημερωθείτε για τις επόμενες προγραμματισμένες ενάρξεις τμημάτων και να κλείσετε θέση.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt