πιστοποίηση πληροφορικής efuture ecdl iskills acta

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες για προκηρύξεις μονίμων ή εποχικών θέσεων του Δημοσίου τομέα μέσω ΑΣΕΠ αλλά και προσφορές εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τη συμμετοχή σας στους αντίστοιχους διαγωνισμούς.

Προκήρυξη 3Ε/2017: 4 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Προκήρυξη 2Ε/2017: 8 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Προκήρυξη 9κ/2017: 46 Μόνιμες θέσεις στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

Προκήρυξη 8κ/2017: 186 Μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Όπως σε κάθε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων στο ελληνικό δημόσιο, έτσι και στις ανωτέρω προκηρύξεις, απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας αποτελεί η πιστοποίηση γνώσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε πιστοποίηση πληροφορικής. Για να είναι αποδεκτή από το δημόσιο η πιστοποίηση πληροφορικής πρέπει να έχει αποκτηθεί έπειτα από συμμετοχή σε εξετάσεις που διοργανώνουν οι αδειοδοτημένοι φορείς για πιστοποιήσεις πληροφορικής και συνήθως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ κάθε προκήρυξης. Οι πιο γνωστοί φορεις πιστοποίησης είναι οι Microsoft, iSkills, ECDL, ACTA, Infotest, Unicert, Global Cert, Keycert, Cambridge, Diploma κ.α.

Το σύνολο σχεδόν των προκηρύξεων που δημοσιεύονται απαιτούν κατ’ελάχιστον πιστοποιημένη γνώση στις ακόλουθες ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)

Μαθήματα και Πιστοποίηση Πληροφορικής eFUTURE

Ο εκπαιδευτικός όμιλος eFUTURE επίσημο εξεταστικό κέντρο σχεδόν όλων των αναγνωρισμένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα ενώ στις εκπαιδευτικές μας δομές υλοποιούνται εντατικά και υπερεντατικά μαθήματα πληροφορικής διάρκειας 5 έως 15 ημερών με στόχο την εγγυημένη απόκτηση των αναγκαίων πιστοποιήσεων.

πιστοποίηση πληροφορικής efuture ecdl iskills acta

Οι κύκλοι μαθημάτων και πιστοποίησης του ομίλου eFUTURE περιλαμβάνουν:

 • Μαθήματα με καθηγητή σε τμήμα, ιδιαίτερο, μέσω elearning ή συνδυασμό αυτών.
 • 40 ώρες Πρακτικής εξάσκησης
 • 40 ώρες Προσομοίωσης εξετάσεων
 • Κάρτα Δεξιοτήτων
 • Εξεταστρα
 • Έκδοση πιστοποιητικού
 • Γνήσιο αντίγραφο πιστοποιητικού για κατάθεση στον ΑΣΕΠ
 • Εγγύηση Επιτυχίας eFUTURE. Η Εγγύση Επιτυχίας eFUTURE προβλέπει πως αν ο μαθητής ακολουθήσει τη μέθοδο eFUTURE και παρόλα αυτά δεν καταφέρει να περάσει τις εξετάσεις, επαναλαμβάνει απολύτως Δωρεάν τα μαθήματα στις ενότητες που έχει αποτύχει και επανεξετάζεται εντελώς Δωρεάν σε κάποια από τις επόμενες προγραμματισμένες εξεταστικές περιόδους.

Τελικό Κόστος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης:

 • Μεμονωμένες εγγραφές: 265€
 • Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ): 199€ (-25%)
 • Ομαδικές εγγραφές (3 και άνω συμμετοχές): 185€ (-30%)

Περιλαμβάνονται: Μαθήματα σε τμήμα ή elearning, Πρακτική Εξάσκηση, Προσομοίωση Εξετάσεων, Κάρτα Δεξιοτήτων, Εξετάσεις, Έκδοση Πιστοποιητικού, Γνήσιο Αντίγραφο Πιστοποιητικού, Εγγύηση Επιτυχίας eFUTURE.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210.98.51.172-4 ώστε να ενημερωθείτε για τις επόμενες προγραμματισμένες ενάρξεις τμημάτων και να κλείσετε θέση.